Jelentős siker nemzetközi együttműködésben

2022. október 10. hétfő

Hrabovszky Erik és Skrapits Katalin a projektet vezető francia kutató felkérésére csatlakoztak a nemzetközi csapathoz, mely egy ritka, de súlyos veleszületett rendellenességet vizsgált. Eredményeik reményt adnak annak kezelésére is.

 

A Science Translational Medicine ugyan igen magas (18) impakt faktorú folyóirat, intézetünkből azonban még senkinek sem jutott eddig eszébe, hogy itt publikáljon. Ez az első alkalom egy nemzetközi együttműködés eredménye. A nagyhírű francia INSERM kutatóintézetből kapott felkérés pedig a Hrabovszky Erik vezette csoport kiváló, kutatási területükön széles körben elismert korábbi eredményeinek volt köszönhető.

Erik:

- A kutatást vezető Vincent Prévot valóban hasonló módszertant használó korábbi munkáink alapján kért fel bennünket a részvételre egy részprojektben. Katával felnőtt postmortem agyakon végeztünk neuroanatómiai vizsgálatokat.

- Ti a belsőelválasztású mirigyek és az agy között létrejövő kétirányú funkcionális kapcsolatot vizsgáljátok, kiemelten is a GnRH (gonadotropin felszabadítp hormon) szerepét. Hogyan kapcsolódik ez a Prévot és csoportja által vizsgált ritka, ugyanakkor súlyos rendellenességhez, a veleszületett hypogonadotrop hypogonadizmushoz, mely gyakran jár együtt anozmiával (szaglászavar, a szaglás elvesztése), halláskárosodással és értelmi fogyatékossággal is?

-   Prévot csoportja ezen munkájának kiindulási alapja az a megfigyelés volt, mely szerint az orrplakodban megszülető GnRH idegsejtek agyba történő bevándorlásukat megelőzően nitrogén-monoxid (NO) jelátvitelt is használnak. A tanulmány megmutatta, hogy ennek később az ép szaporodási funkciók létrejöttében kritikus jelentősége lesz.

- Amennyiben a GnRH neuronokban csupán átmeneti a NO-szintáz termelődése, milyen szerepet játszhat ez az enzim a későbbi nemi működésekben? 

- Normális egyedfejlődés mellett a csecsemőkben 3-6 hónapos kor között jelentkező ún. “minipubertást” a reproduktív tengely átmeneti aktiválódása okozza. A svájci társszerzők munkája igazolta, hogy ebben a NO jelátvitel kritikus jelentőséggel bír. Ennél tágabb összefüggést jelent, hogy koraszülött csecsemők károsodott minipubertása gyakorta jár együtt olyan felnőttkori termékenységi problémával, melyben a korai NO szignalizáció hiányossága is szerepet játszhat. 

- Milyen egyéb eredmény szerepel még a publikációban?

- Génmódosított állatmodellekben jól reprodukálható volt a NO-szintáz hiánya okozta hipogonadotrop hipogonadizmus. Igen izgalmas volt az az észlelet, hogy ilyen állatokban a NO korán megkezdett belélegeztetése a későbbi fertilitási problémát megelőzte. Sőt, ilyen kezeléssel – legalábbis állatkísérletben - a felnőttkori kognitív funkciók is javíthatóak voltak!  

- Azt hiszem mindenki kitalálhatja ezek után, mi a következő lépés!

-  A Science Translational Medicine cikk megjelenése mellett, Prévot munkacsoportja elindított egy előremutató klinikai együttműködést is, melynek célja inhalációs NO kezelés koraszülöttekre gyakorolt hatásainak vizsgálata lesz. A publikáció és az induló klinikai vizsgálat jelentőségét laikusok számára is érthető módon foglalja össze a megjelent angol nyelvű sajtóközlemény