Kutatás: jelenleg futó munkaink

Az axonok jelfeldolgozásban játszott szerepéről

Az axonok közvetítik az akció potenciálokat a szinapszisokig, ahol ezek a digitális jelek analóg posztszinaptikus válaszokká alakulnak át a követő sejtek ezreiben. Annak ellenére, hogy az idegi működések közel felét ez a digitális analóg jel-átalakítás jelenti az agyban, a szabályai mégsem ismertek megfelelőképpen. Például, jelenleg széleskörű ismerteink vannak arról, hogy a memória folyamatok és térbeli navigáció közben a hippocampus régióben mely idegsejtjei aktívak és mikor, azonban az még nem tudjuk, hogy ezek az aktvititások, hogyan alakulnak ki. Hipotézisünk szerint ebben fontos szerepet játszanak olyan axonális folyamatok, amik a csoportban rendelkezésre álló módszerek segítségével ma már végre vizsgálhatóak. Az axonokkal kapcsolatos ismereteink nagy része atipikus morfológiájú terminálisok vizsgálatán alapul, azok méretükből adódó könnyebb vizsgálhatósága miatt. Az évek alatt felhalmozott tapasztalataink segítségével hozzáférünk a szinapszisok többségéhez hasonló, kisméretű axon terminálisokhoz patch clamp és új képalkotási eljárásokkal.

Többek között azt vizsgáljuk, hogy méret-függő axonális mechanizmusok hozzájárulnak-e azok egyedi fiziológiai feladataikhoz és, hogy az axonális jelfeldolgozás hasonló alapvető szabályokat követ-e a kis méretű axonokban, mint a már ismert, de szokatlanul nagy társaikban. További fontos kérdés, hogy a hippocampusba érkező serkentő axonok rendelkeznek-e olyan tulajdonságokkal, amik egyedi és specifikus módon járulnak hozzá az idegsejtek aktivitásához.

További részletek a honlap angol nyelvű változatában találhatóak.

<< Vissza