Rólunk

2022. július 18. hétfő

A csoportban azzal foglalkozunk, hogy különböző biológiai folyamatok (pl. ion csatornák, dendritikus spikok, szinaptikus klasztereződés, theta szekvenciák) miként járulnak hozzá az idegrendszerben folyó, a viselkedés szempontjából fontos számításokhoz.

Csoportomban a memória és a navigáció neurális alapjait vizsgáljuk matematikai modellek és számítógépes szimulációk segítségével. Célünk az, hogy egy konkrét neuronhálózat (hippokampusz) esetében megértsük, hogy az idegrendszerben lévő alapvető biofizikai jelenségek hogyan vezetnek el magasabb szintű kognitív folyamatokhoz. Hogyan hatnak a különféle dendritikus tüzelések a hálózat dinamikájára és ezáltal miként befolyásolják a emléknyomok megtanulását, visszahívását és így az állat viselkedését? Az ehhez hasonló kérdések megválaszolásához mi modelleket használunk, de szorosan együttműködünk kísérleteket végző kollegákkal is.  


Az kutatás során nem csak mi használunk modelleket: a tanulás közben az idegrendszert alkotó hálózatban kialakul a környezet modellje, melynek segítségével az állat képes értelmezni a beérkező érzékszervi ingereket, jósolni a jövőbeli eseményeket. Mindkét fajta modell leírásához, elemzéséhez szükségesek azok a matematikai eszközök, amiket használunk. Ezért alapvetően olyan diákokat keresünk, akiket érdekel az idegrendszer működése de emelett szeretik a matematikát és nem riadnak vissza a programozástól sem.


Ez a kép illusztrálja a kutatáshoz való hozzááláásunkat: ha meg akarjuk érteni az agyunk működését és belenézünk egy mikroszkóppal, akkor nem csak idegsejteket, szinapszisokat és dendriteket kell látnunk, hanem egyenleteket is, melyek leírják mindezeknek a működését.

 

<< Vissza