Kutatás

Multidiszciplináris kutatásaink fókuszában az érzelemszabályozásért felelős agyterületek állnak.
Nincs megjeleníthető elem

A jutalmazási rendszer és a mediális prefrontális kéreg

Az egészséges viselkedés, és a függőséghez hasonló betegségek megértéséhez elengedhetetlen a jutalmazásért felelős agyterületek felderítése.

A középvonali talamusz és a mediális prefrontális kéreg kapcsolatainak vizsgálata

A mediális talamusz és a frontális agykéreg alkotta kapcsolatrendszer fontos szerepet játszik a munkamemória, különböző kognitív folyamatok, az alvás-ébrenlét szabályozásában, illetve az agykérgi oszcillációk kialakításában. 

Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata

Az absence epilepszia kialakulásában és fenntartásában érintett talamokortikális hálózati elemek szerepének tisztázása a célunk

Az amygdala kapcsolatrendszere

Bár központi szerepet játszik az agyi érzelemszabályozásban, az amygdalával kapcsolatos ismereteink még mindig hiányosak.