A periszomatikus gátlás neuronhálózati szerveződése a medialis prefrontális kéregben

A prefrontális kéreg számos magasabb rendű kognitív folyamatban játszik szerepet. 

A prefrontális kéregben található neuronális hálózatok működési elveinek megértése érdekében a serkentő piramissejtek periszomatikus régióját (azaz a sejttestet, proximális dendritek és axon iniciális szegmentumot) innerváló gátló interneuronok közötti összeköttetés tulajdonságait vizsgáljuk. Ezek a GABAerg sejtek (kosár- és axo-axonikus sejtek) igen hatékonyan szabályozzák a posztszinaptikus partnereik tüzelési aktivitását. Ezért a periszomatikus régiót célzó interneuronok kulcspozícióban vannak a hálózat működésének kontrolálásában, hisz egy ilyen gátlósejt több ezer piramissejtet idegez be. Ennek a kutatási iránynak a fontosságát hangsúlyozza az a tény, hogy a periszomatikus gátlás hibás működése számos mentális rendellenességre, köztük a skizofréniára és az autizmusra is jellemző.

 

Kapcsolódó publikáció: https://www.jneurosci.org/content/43/42/6972

<< Vissza

Galéria

Anatómiai és elektrofiziológiai módszerek segítségével vizsgáljuk a prefrontális kérgi hálózatot