VIP interneuronok aktiválása a kéregben jutalmazás és büntetés által

VIP interneuronok aktiválása a kéregben jutalmazás és büntetés által

A kanonikus neurális áramkör-motívumok ismétlődő, összekapcsolt sejttípusok összességei. A közelmúltban végzett tanulmányokban azonosítottak egy VIP (Vasoactive intestinal peptide-expressing) interneuron által szabályozott kérgi körmotívumot, amely elsősorban más interneuronokat gátol, és ezáltal gátolja a fő neuronokat. Mivel egy korábbi munka kimutatta, hogy a hallókéreg VIP interneuronjai nem csak a szenzoros ingerekre, hanem a megerősítési visszacsatolásra is reagálnak, feltételeztük, hogy a VIP interneuronok globális megerősítő jeleket transzdukálhatnak a helyi számításokhoz. A dorsalis kéregben lévő VIP neuronok 3D véletlen hozzáférésű kétfotonos leképezésével, miközben az egerek hallási megkülönböztetési feladatot végeztek, azt találtuk, hogy a legtöbb VIP neuron a kéregben erőteljesen aktiválódott jutalom és büntetés hatására, és általában együtt aktiválódtak. Eredményeink azt mutatják, hogy a VIP interneuronok többféle válaszmóddal rendelkeznek helyileg és átfogó szintű közreműködéssel is. Javasoljuk, hogy a megerősítő események jelzésével a VIP interneuronok új információs csatornát képezzenek a kéregszintű tanulási mechanizmusok megszervezéséhez. 

<< Vissza