Kutatás

2023. március 23. csütörtök

A Laboratórium fő profilja a központi idegrendszer glia sejtjeinek és gyulladásos folyamatainak vizsgálata. Ehhez akut- vagy organotipikus szeleteket, neuronális és gliális kultúrákat, illetve számos sejtbiológiai módszert használunk. Az alkalmazott kutatási módszertan magában foglalja sejtek, sejtvonalak és organellumok fenotipizálását (sejtfelszíni markerek, receptorok expressziója, gyulladásos mediátorok meghatározása stb), sejtinterakciók- és sejtaktivitás vizsgálatokat, sejtek és organellumok izolálását (MACS, FACS sorting), multiplex citokin méréseket ELISA vagy citometrikus bead array segítségével, mikrogliális, asztrocita, neuronális tenyészeteket, illetve ko-kultúrák vizsgálatát, bioszenzorok alkalmazását és fejlesztését, valamint neurovaszkuláris folyamatok ex vivo és in vivo vizsgálatát is. Érdeklődésünk egyik fókusza az agy fő immunkompetens sejttípusa, a mikroglia. Farmakológiai, kemogenetikus és genetikus manipuláció segítségével vizsgáljuk az idegrendszeri betegségek kialakulásában kulcsfontosságú, a gyulladásos folyamatok hátterében álló mikrogliális mechanizmusokat, különös tekintettel a mikroglia-neuron és mikroglia-vaszkuláris interakciók celluláris, szubcelluláris folyamataira, mediátoraira.

<< Vissza