Rólunk

2023. március 23. csütörtök

A Sejtbiológia Központ szolgáltatásai

A Laboratórium széleskörű módszertani paletta felhasználásával nyújt segítséget ex vivo modellek, agyszeletek, primer gliális és neuronális kultúrák és sejtvonalak vizsgálatához, valamint bioassay-k, sejtbiológiai módszerek alkalmazásához, beleértve biológiailag aktív mediátorok érzékeny kimutatását és hatásaik vizsgálatát. A Laboratóriumban két steril fülke áll rendelkezésre alapszintű, valamint egy fülke BSL1-BSL2 vizsgálatok kivitelezésére. A Cytation 5 Cell Imaging Multimode Reader számos bioassay felhasználását teszi lehetővé (fluoreszcens, lumineszcens, abszorbancia alapú detekció, FRET, stb) és sejtek, sejtkultúrák fluoreszcens képalkotó vizsgálatára, valamint time lapse felvételek készítésére is alkalmas. A BD FACSVerse áramlási citofluoriméter 8+2 paraméter egyidejű detektálását teszi lehetővé, miközben plate-alapú mérések kivitelezésére (pl. multiplex citokin mérések cytometric bead array segítségével) is alkalmas. A BD FACSMelody Cell Sorter 4 párhuzamos, fluoreszcensen jelölt sejtpopuláció egyidejű szeparációjára alkalmas. A UVITEC C9 géldokumentációs rendszer kemilumineszcens és fluoreszcens detekcióra is alkalmas, elősegítve nagy érzékenységű fehérje- vagy RNS vizsgálatok kivitelezését. Az Iconeus One funkcionális ultrahang készülékünk rágcsáló modellekben lehetővé teszi az agyi keringés és funkcionális konnektivitás nagy érzékenységű, in vivo, non-invazív vizsgálatát.

 

<< Vissza