Rólunk

2022. március 20. vasárnap
Címkék: Rólunk

A központi víruslaboratórium a KOKI szolgáltató egysége, mely az intézet bármely kutatócsoportja által igénybe vehető szolgáltatást nyújt megteremtve a feltételeket a virális konstukciók létrehozására, valamint optogenetikai és kemogenetikai kísérletek sebészeti előkészítésére. Ezek a módszerek számos kutatási irány és a legkülönbözőbb funkcionális vizsgálat kiindulópontja lehet.

Ezen technológiák alkalmazása során szigorú biobiztonsági előírásokat kell követni, melyek az alkalmazni kívánt biológiai ágenstől, a munkafolyamatok és eljárások alkalmazásától és a rendelkezésre álló eszközök, illetve azok kombinációjától függ. Minden kísérleti paradigmánál kockázat értékelésre van szükség, melynek eredményeképpen a különböző vizsgálatok biobiztonsági kategóriákba sorolhatók.

 

A KOKI központi víruslaboratóriumának két egységében (rAAV és BSL2 labor) az egyént, vagy a közösséget minimálisan veszelyeztető (BSL-1), vagy a biológiai veszélyt eredményesen megelőzhető, illetve kezelhető (BSL-2) biológiai tényezőkkel folytatott tevékenység végezhető.

A központi szolgáltató egységben a munka a helyes mikrobiológiai (GMP) és laboratóriumi (GLP) gyakorlat direktívája szerint folytatható.

Az rAAV laboratóriumban elsősorban BSL1 kategóriájú immunkompetens személyek számára veszélytelen, jól leírt ágensekkel, 4 munkaállomáson zajlik a munka. Elsősorban nanoinjektálásra, optikai szál és elektród implantálásra van itt lehetőség.

A BSL2 laboratóriumban közepesen veszélyes ágensek használatához is rendelkezésre állnak a biztonságos munkavégzés feltételei. Ugyanakkor ezen anyagok direkt terjedése, vagy expozíciója minimális, ráadásul van rendelkezésre álló prevenciós, vagy terápiás lehetőség az általuk okozott betegség leküzdésére. Ebben a laborban in vitro és in vitro munkafolyamatok is zajlanak. Elsősorban víruskonstrukciók előállítása és csomagolása, valamint nanoinjektálás zajlik itt.

Állattartás is folyik mindkét egységben. Az egér- és patkánytartó terekben jól jellemezhető ágensekkel involvált laborállatok (ABSL-1) és az emberi megbetegedést okozó, de mérsékelten veszélyes fertőzést jelentő laborállatok (ABSL-2) tarthatók a biztonságos állattartás körülményeit leíró a 2009/41/EK irányelv V. fejezetének direktíváit követve.

<< Vissza

BSL2 labor

rAAV labor