Módszerek

Nincs megjeleníthető elem

Térbeli transzkriptomika fluoreszcensen jelölt idegsejtek LCM-Seq vizsgálatával

Kolinerg neuron populációk térbeli transzkriptomikai vizsgálata laser capture microdissection (LCM) módszerrel izolált idegsejtek RNS szekvenálásával

Immunhisztokémia

Ösztrogén receptor-β jelenlétének igazolása emberi GnRH neuronok sejtmagjában

Morfometria, képelemzés

Emberi kisspeptin neuronok posztmenopauzális hipertrófiája

Immunfluoreszcens többszörös jelölés, konfokális mikroszkópia

Neuropeptid kolokalizáció kimutatása emberi hipotalamikus idegsejtekben

Elektronmikroszkópia

Az emberi hipotalamusz kisspeptin neuronjai közötti szinapszisok ultrastrukturális kimutatása

In situ hibridizáció radioizotóppal és digoxigeninnel jelölt cRNS próbákkal

RF-amide related peptide és GnRH termelő idegsejtek in situ hibridizációs megjelenítése emberi hipotalamuszban

Random DiI-jelölés és immunjelölt neuronok 3D-rekonstrukciója post mortem agyakban

Kisspeptin idegsejtek alaktani elemzése post mortem hipotalamusz mintában

Mikrodisszektált hipotalamusz magok RT-qPCR vizsgálata

Glutamaterg markerek (VGLUT1 és VGLUT2) vizsgálata humán mediobazális hipotalamusz mintákban

 

Szelet elektrofiziológiai vizsgálat

Kolinerg neuronpopulációk eltérő válaszkészségének igazolása szelet elektrofiziológiai vizsgálatokkal