Egy RICHTER-KOKI sajtótájékoztató. Előzmények és jövőkép

2024. április 16. kedd
Címkék: Hírek

A Richter Gedeon Nyrt. és a KOKI több évtizede működik már sikeresen együtt, de 2024. április 5-én tartottak először közös, ráadásul nemzetközi sajtótájékoztatót. 

Néhány hete már, hogy a hírportálokon megjelent- elhangzott, a Richter Gedeon Nyrt. 2024. március 1-jei hatállyal Vizi E. Szilveszter igazgatósági tagot választotta meg a testület elnökévé, mely kinevezéshez ezúton is gratulálunk!
Vizi professzor úr, aki a KOKI-nak 1989-2002 között igazgatója, az MTA-nak 2002-2008 között elnöke volt, számos tudományos és közéleti tisztsége mellett 2008 óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának. Ő volt a kezdeményezője a Richter és a KOKI között kialakult és már évtizedek óta erős, mindkét fél számára hasznos kapcsolatnak is, amelynek során az együttműködés számtalan szerteágazó formája bontakozott ki a K+F szerződésektől kezdve a Richter témapályázatokon át a konzorciumokban közösen végzett kutatásokig, melyekben az intézet számos kutatócsoportja vett és vesz részt. A gyógyszercég PhD hallgatók számára kiírt pályázatának is van nálunk nyertese, továbbá legújabban a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium keretében is folynak közös kutatások. Intézetünk kutatói meghatározó szerepet játszanak emellett a Richter által közelmúltban létrehozott Neuroinflammációs Hálózat, valamint a Neuropszichiátriai Transzlációs Hálózat munkájában. 
A közös nemzetközi sajtótájékoztató arra utal, a Richter-KOKI közös sikerek, események listája tovább gyarapodhat. Az eseményen intézetünk igazgatóságából Nusser Zoltán és Sperlágh Beáta igazgatók vettek részt. A sajtótájékoztató dátuma 2024. április 5. volt, az év legnagyobb európai pszichiátriai konferenciája, a Richter aktív részvételével és támogatásával rendezett EPA 2024-nek (European Congress of Psychiatry 2024) megnyitója előtti nap.

Ez a többezres konferencia jó alkalom arra, hogy az idelátogató pszichiáterek felismerhessék, „a pszichiátriai kutatás egyik fellegvárába látogatnak”, és megtudhassák azt is, ”milyen fontos szerepe volt és van jelenleg is a magyar kutatóknak, kutatásoknak ezen a területen világszerte.” Az idézetek Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója bevezető beszédéből származnak, aki jogos büszkeséggel sorolta fel a Richter számokkal, díjakkal kifejezhető sikereit, köztük azt, hogy az  eladások alapján TOP 100-as gyógyszerpiaci világranglistán a cariprazine több éve szerepel, hogy 4 alkalommal is elnyerték az Innovációs Nagydíjat, elsőként mégis azt említette, hogy  „ a Richter kutatóinak száma közel 1200 fő, ami a legnagyobb innovációs bázis - nem csak a gyógyszeripar tekintetében – de az egész régióban.”
A Richter számára tehát a K+F (kutatás és fejlesztés) nem üres szó. Annak ellenére, hogy „jelenleg egy sikeres eredeti kutatás 1,5-2,5 milliárd dollár költséggel jár”, mint azt Dr. Greiner Istvántól, a Richter kutatási és fejlesztési igazgatójától megtudhattuk, a gyárnak jelenleg is vannak kutatási fázisban lévő molekulái, melyek alapot adnak annak a Richter ambiciózus jövőképének. „Jelenleg fázis 2-ben van egy ígéretes molekulánk, mely az obezitás kezelésére, az étvágy csökkentésén keresztül lehet alkalmas. Az AbbVie-vel – a világ második legnagyobb gyógyszergyártója - közös projekt keretében egy pszichiátriai betegség gyógyítására készülő molekulánk sikerében bízunk, amely jelenleg fázis 1 szakaszban tart, 3 másik, fázis 1-ben folyó vizsgálat mellett”.
Dr. Kóczián Kristóf, a Richter CNS (central nervous sytem=központi idegrendszer) üzletágának vezetője a közeli jövővel kapcsolatban kiemelte: „Célunk, hogy a cariprazine szabadalom lejártának idejére, a kismolekulás gyógyszerkutatási portfóliónkból kikerüljön egy sikeres, új originális molekula.” Tőle tudhattuk meg többek között azt is, hogy a cariprazine-nal eddig 1,3 millió beteget kezeltek, és valós az esély arra, hogy a valaha volt legnagyobb forgalmú atipikus antipszichotikum legyen a gyógyszerek történelmében.”
Ezután Vizi E. Szilveszter professzor, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósága elnökének előadása következett. Beszéde, bár szorosan kapcsolódott az addig elhangzottakhoz, más oldalról világította meg a Richter sikereinek fontosságát. „A pszichiátriai megbetegedések jelentős része jelenleg egyértelműen civilizációs betegség. . .. Ugyanakkor pont ezek a gyógyszerek, amelyekről itt is hallhattunk, segíthetnek abban, hogy az idegrendszeri megbetegedésekben szenvedők legalább a munkaképességüket és a társadalomban való egyenrangú helyüket megőrizzék”. Kiemelte, hogy a Richter sikerességének fontos része, hogy „az országon belül meglévő farmakológiai tudást jól be tudják építeni a gyógyszerfejlesztésbe” és szükségünk van a hazánkban meglévő szellemi tőke felhasználására, amiben a Richter Magyarországon az élen jár.” 
Prof Dr. Nusser Zoltán, a Kísérleti Orvostudományi Intézet (KOKI) igazgatóhelyettese, aki a mostani sajtótájékozató kezdeményezője volt a KOKI részéről, a Richter és az intézet közötti sokéves partneri kapcsolat hasznát emelte ki az intézet fő céljainak - a tudományos élvonalba tartozó kutatások támogatása, a neurobiológiai utánpótlás képzése, és az eredmények klinikai és gazdasági hasznosulásának elősegítése – megvalósításában. „Az elmúlt 20 évben összesen 95, a Richter Gedeon által támogatott közös projektünk indult, amely szám jól jelzi az együttműködés szoros és aktív jellegét is. Mindemellett több közös, nagyobb projektben is együttműködünk, mint például a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium” - mondta. Prof. Dr. Sperlágh Beáta, a KOKI igazgatója a sajtótájékoztató után elhangzott kérdésre adott válaszával a sikeres esemény zárszavával is szolgált.
Majdnem minden családnak van olyan tagja, aki valamilyen pszichiátriai betegségben szenved. A gyógyításban csak akkor remélhető áttörés, ha a felfedező kutatásokban, az agyműködés megértésében, a molekulák és a neuronhálózatok szintjén is sikerül áttörést elérni. A Richterrel való tudományos együttműködés új ötletek, megoldások, gyógyszercélpontok meghatározásához vezethetnek."

 

<< Vissza

Richter-KOKI sajtótájékoztató