Kutatás

Az intézetben folyó kutatások 5 stratégiai irányba szerveződnek: stressz, memória, endokrin rendszerek, ideg- és immunrendszer kapcsolata, társas szerveződés idegrendszeri háttere
Nincs megjeleníthető elem

Memóriafolyamatok idegrendszeri alapjai és zavarai

A magasabbrendű idegrendszeri folyamatok egészséges és kóros működésének részletes megértése, és ez által a memória ás kognitív zavarok kezelésében potenciális új terápiás irányok azonosítása a világ neurobiológiai kutatásainak és Intézetünknek is az egyik kiemelt hosszú távú törekvése. Stratégiánk a multidiszcilpináris, kollaboratív megközelítés melyben a korszerű neuronhálózat kutatás összes módszere ötvöződik.

Neuro-immun interakciók mechanizmusai és szerepe az idegrendszeri betegségekben

Az idegrendszeri betegségek kiemelt társadalmi és gazdasági problémát jelentenek, amelynek jelentősége az idősödő, krónikus betegségekkel terhelt társadalmakban egyre fokozódik. Ennek egyik oka az, hogy a betegségmechanizmusok zöme feltáratlan, így a hatékony intervenciók száma is limitált. Kutatási stratégiánk ötvözi az Intézetünk világszínvonalú módszertani lehetőségeit, multidiszciplináris tudásbázisát és transzlációs experimentális modelljeit, miközben a vizsgálatok eredményeinek hasznosulását számos kollaboráció biztosítja vezető hazai és nemzetközi klinikusokkal.

Szociális viselkedés neurobiológiája és pszichiátriai betegségek

A mentális zavarok és a pszichiátriai betegségek - köztük a depresszió, a szkizofrénia és az autizmus - napjaink népbetegségei és jelentős terhet rónak mind az egyénre, mind a társadalomra. Intézetünk kutatási stratégiája az, hogy annak érdekében hogy áttörést lehessen elérni a pszichiátriai kórképek kezelésében, új szemlélettel kell ezekre a betegségekre tekinteni és először meg kell érteni a normál és kóros viselkedés neuronhálózati alapjait.

Stressz és félelmi reakciók neurobiológiai alapjai és kóros elváltozásai

A stresszel összefüggő pszichés rendellenességek, így a szorongásos és a depressziós zavarok vagy a poszttraumás stressz zavar az EU lakosságának több, mint 20% -át érinti. A stresszel összefüggő pszichés rendellenességek enyhítésére szolgáló specifikus és hatékony kezelések kidolgozása elsősorban felfedező kutatások eredményein alapulhatnak. Ez fontos globális kihívást jelent az idegtudományi kutatások számára, ezért intézetünk kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási iránya.

Endokrin folyamatok agyi szabályozása

Az endokrin rendszerek a központi idegrendszerrel együttműködésben hangolják össze a különböző szervek működését, az energiaháztartás és a reprodukció folyamatait. E folyamatok összhangjának felborulása a szervezet súlyos, több szervrendszerre kiterjedő kóros állapotában ölt testet. Intézeti kutatási stratégiánk szerint azon központi idegrendszeri mechanizmusok megértése, melyek szabályozzák az energiaháztartást, összekötik a stresszt és a metabolikus regulációt, új, személyre szabott terápiás stratégiák kidolgozását alapozhatják meg.

Egyéb

A stratégiai irányokba be nem sorolható kutatás