Kutatócsoportok

Az intézet 20 kutatócsoportjában 102 kutató, 39 doktorandusz és számos diákkörös dolgozik
Nincs megjeleníthető elem

Agykéreg Kutatócsoport

VezetőNyiri Gábor
Neuronális hálózatok, reprezentációk és modellek.
Az agy magasabb rendű kognitív funkcióinak agykéreg alatti szabályozását tanulmányozzuk.

Endokrin Neurobiológia Kutatócsoport

VezetőLiposits Zsolt
Az Endokrin Neurobiológiai Laboratórium tudományos tevékenysége a hypothalamus új molekuláris, sejt és rendszer szintű szabályozó mechanizmusainak megismerésére irányul, melyek az agyalapi mirigy- endokrin tengelyek működését biztosítják.

Transzlációs Magatartás Idegtudomány Kutatócsoport

VezetőMikics Éva
Transzlációs Magatartás Idegtudomány Kutatócsoport

Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport

A Csoport fő célja a pajzsmirigyhormon háztartartás tanulmányozása az agyban és csatolt perifériákon.

Reproduktív Neurobiológia Kutatócsoport

VezetőHrabovszky Erik
A Reproduktív Neurobiológia Kutatócsoport molekuláris, sejt- és rendszerszintű kutatásainak fő célja a szaporodást irányító központi idegrendszeri folyamatok mélyebb megértése.

Idegi Jelátvitel Kutatócsoport

VezetőMakara Judit
Célunk annak megértése, hogy az idegsejtek dendritjeinek és dendrittüskéinek aktív, feszültségfüggő tulajdonságai hogyan járulnak hozzá a sejtek és az általuk alkotott hálózat információfeldolgozó képességéhez.

Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport

VezetőKatona István
Munkánkkal az idegsejtek közti kommunikációt szabályozó folyamatokat vizsgáljuk. Célunk az idegi jelátvitel változékonyságáért felelős mechanizmusok molekuláris felépítésének és élettani szerepének megértése.

Celluláris Neurofarmakológia Kutatócsoport

VezetőSzabadics János
Az axonok elektromos jeleivel foglalkozunk. Hogyan működnek az axonok? Egy axonnak milyen hozzájárulása van a hippocampus működéséhez?

Hálózat és Viselkedés Neurobiológiai Kutatócsoport

VezetőDr Mátyás Ferenc
Kutatásaink fókuszában az érzelemszabályozás neurobiológiája áll.

Rendszer-Neurobiológia Kutatócsoport

Kutatásaink fókuszában az áll, hogy a szubkortikális központok különböző neuron típusai hogyan közvetítik az olyan kognitív folyamatokat, mint a figyelem, a tanulás és a memória.

Hálózat Idegélettan Kutatócsoport

VezetőHájos Norbert
Kutatócsoportunk fő célja, hogy megértsük a neuronhálózatok működésének logikáját.

Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport

VezetőFekete Csaba
A csoport kutatásainak fókuszában az energiaháztartás és a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozása áll