Gazdálkodási adatok

2023. június 8. csütörtök

1. Éves költségvetés, éves költségvetési beszámoló

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés:
alárt, scannelt: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

szöveges PDF: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/I, 2019/II, 2020/I, 2020/II, 2021, 2022, 2023

Költségvetési beszámoló jelentés (szöveges):
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Költségvetési beszámoló jelentés (táblázatos):

aláírt, scannelt: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

szöveges PDF: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak juttatásainak összesített adatai (éves):

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,

 

3. Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

2004-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023/2

 

4. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2016
Közbeszerzési terv módosítása 2 - 2016
Közbeszerzési terv módosítása 3 - 2016
Közbeszerzési terv módosítása 4 - 2016
Közbeszerzési terv módosítása 5 - 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2017
Közbeszerzési terv módosítása 2 - 2017
Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2018
Közbeszerzési terv módosítása 2 - 2018
Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2019
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2020
Közbeszerzési terv 2021
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2021
Közbeszerzési terv 2022
Közbeszerzési terv 2023
Közbeszerzések:
Összegzések 2017: 2-foton mikroszkóp, multi-mode leolvasó rendszer
Összegzések 2018: biológiai képalkotó rendszer, két-foton mikroszkóp műszerrendszer
Összegzések 2019: szuperrezolúciós STED mikroszkóp, biológiai képalkotó rendszer
Összegzések 2020: frekvencia-hangolható femtoszekundum lézer, elektronmikroszkópos kamera
Összegzések: 2021: STED szuperrezolúciós mikroszkóp rendszer bővítése
Közbeszerzési szerződések:
Perimed, Akronom, OCL, RK Tech, Auro-Science, Auro-Science - Módosítás, Akronom szerződés, 2-foton mikroszkóp, multi-mode leolvasó rendszer, biológiai képalkotó rendszer, két-foton mikroszkóp műszerrendszer, Unicam-2019, Auro-Science-2019, Auro-Science-2020, Auro-Science-2020 módosítás, RK-Tech, Unicam-2021
<< Vissza