Gazdálkodási adatok

2024. június 28. péntek

1. Éves költségvetés, éves költségvetési beszámoló Archívum

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés:
alárt, scannelt: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

szöveges PDF: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/I, 2019/II, 2020/I, 2020/II, 2021,2022, 2023

 

2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Archívum
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak juttatásainak összesített adatai (éves):

2022, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2023/4, 2024/1, 

3. Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések Archívum

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2023/4, 2024/1, 2024/2, 2024/3,

 

4. Közbeszerzési információk Archívum

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2023
Közbeszerzési terv módosítása 1 - 2023

Közbeszerzések: Archívum

 

Közbeszerzési szerződések: Archívum

 

<< Vissza