Dobogós helyezések a 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi, valamint Biológia Szekcióján

2023. április 28. péntek
Címkék: Hírek

Miért fontos tudományos kutatómunkát is végezzen egy egyetemista? Orvostanhallgatók estében remélheti, hogy ez majd a klinikumban is hasznosul. Az egyetemistaként végzett kutatómunkának azonban nem csak  ott, másutt is nagy haszna lehet.

 

A Semmelweis Egyetemen 2023. április 18-21. között rendezték a 36. OTDK, Orvos- És Egészségtudományi, az ELTE-n április 24-25-én a Biológia Szekcióját. Mindkét eseményre több, intézetünkben dolgozó diákkörös hallgató is kiérdemelte a részvétel lehetőségét, és szép eredmények is születtek.

 

Az Orvos- És Egészségtudományi Szekció 69 tagozatában 553 előadás hangzott el, értékelésükben a fő szempontokat a tudományos érték, az új tartalom jelentették, de  fontos tényezőként szerepelt a hallgató aktivitása és részvétele ennek a közös tudományos eredménynek az elérésében. Természetesen számított az előadás technikai kivitelezése, megjelenítése, s egyáltalán nem utolsó sorban az előadó vitakészsége, annak bemutatása, mennyire tudta megérteni a hallgató az új megfigyelést. 

A KOKI diákkörösei közül hárman is voltak, akiknek mindez kiemelkedően jól sikerült.


Az Elméleti orvostudományok, 
Élettan, kórélettan csoport D tagozatában 

I. helyezett lett BENYÓ FRANCISKA,  aki Magyar Élettani Társaság jutalmát is megkapta. (Témavezetői Dr. Hangya Balázs, és Király Bálint PhD hallgató.)

A C tagozatban II. helyezett: BUDAY ZSOLT, akinek témavezetői Acsády László professzor és Dr. Bíró László voltak, 

 

a Neurológia, Neurovaszkuláris medicina tagozatban pedig 

 

I. helyezett SEBESTÉNY RÉKA ZSÓFIA, aki Dr. Nyiri Gábor és Dr. Zichó Krisztián PhD hallgató témavezetésével dolgozott.

 

Molekuláris biológia tagozatban LESZKÓ DÁRIUS különdíjban részesült. Témavezetői Prokop Susanne és Katona István.

 

A Biológia Szekció munkáját az ELTE Biológiai Intézet koordinálta. A szekció tudományos programja során 182 előadást mutattak be, ahol a KOKI TDK hallgatói közül a Neurofiziológia tagozatban

III. helyezett lett FÖLDI PÉTER (témavezetője Dr. Hájos Norbert), 

a Neurobiológia tagozatban 

KÜLÖNDÍJban részesült MAÁCZ FRUZSINA, Sperlágh Beáta professzor és Dr. Gölöncsér Flóra TDK hallgatója.

Győzteseknek és helyezetteknek, és az őket felkészítő csoportvezető kutatóknak és munkatársaknak is, szívből gratulálunk!