Mikroglia-neuron és mikroglia-vaszkuláris interakciók

A mikroglia-neuron és mikroglia-vaszkuláris interakciók molekuláris anatómiájának, funkciójának és mediátorainak vizsgálata.

A mikroglia az agy fő immunsejtje és a gyulladásos folyamatok fő irányítója a központi idegrendszerben. Ugyanakkor egyre több kutatási adat mutatja, hogy a mikroglia a fejlődő idegrendszer és a felnőtt agy fiziológiás működése során is kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezért fontos a mikroglia által kialakított komplex kapcsolatok molekuláris anatómiájának és molekuláris mechanizmusainak átfogó megértése annak érdekében, hogy az idegrendszeri betegségek patofiziológiáját megérthessük és új, hatékony terápiás eljárásokat fejlesszünk. Kutatócsoportunk azonosított több, a mikroglia által kialakított speciális interakciós típust az idegsejtekkel és az agyi erekkel, amely kapcsolatok révén a mikroglia szabályozza az idegsejtek aktivitását, sérülését, valamint az agyi keringés folyamatait (pl. Szalay et al., Nature Communications 2016, Cserép et al. Science 2020, Császár et al., J Exp Med 2022). Kutatásaink során konfokális, szuperrezolúciós- és elektronmikroszkópiás vizsgálatok, 3D kontaktomika, in vivo képalkotó módszerek (laser speckle contrast imaging, in vivo két foton mikroszkópia, funkcionális ultrahang, stb), ex vivo módszerek (gliális és neuronális kultúrák, akut- vagy organotipikus szeletek, bioszenzorok, ex vivo time lapse imaging, áramlási citofluorimetria, stb) és egyéb módszerek felhasználásával azonosítjuk a mikroglia idegsejtekkel és vaszkuláris struktúrákkal kialakított kapcsolatait, az ezekben szerepet játszó receptorokat, mediátorokat, és ezek funkcionális szerepét. Kielemelt figyelmet fordítunk az eredmények transzlációjára, ezért vizsgálatainkat egér vonalak mellett poszt-mortem humán agyszöveteken is elvégezzük.

 

Válogatott közleményeink a témában:

 

Császár, E., Lénárt, N., Cserép, C., Környei, Z., Fekete, R., Pósfai, B., Balázsfi, D., Hangya, B., Schwarcz, A.D., Szabadits, E., et al. (2022). Microglia modulate blood flow, neurovascular coupling, and hypoperfusion via purinergic actions. J. Exp. Med. 219.

 

Cserép, C., Pósfai, B., Lénárt, N., Fekete, R., László, Z.I., Lele, Z., Orsolits, B., Molnár, G., Heindl, S., Schwarcz, A.D., et al. (2020). Microglia monitor and protect neuronal function through specialized somatic purinergic junctions. Science (80-. ). 367.

 

Cserép, C., Schwarcz, A.D., Pósfai, B., László, Z.I., Kellermayer, A., Környei, Z., Kisfali, M., Nyerges, M., Lele, Z., Katona, I., et al. (2022). Microglial control of neuronal development via somatic purinergic junctions. Cell Rep. 40, 111369.

 

Szalay, G., Martinecz, B., Lénárt, N., Környei, Z., Orsolits, B., Judák, L., Császár, E., Fekete, R., West, B.L., Katona, G., et al. (2016). Microglia protect against brain injury and their selective elimination dysregulates neuronal network activity after stroke. Nat. Commun. 7, 11499.

 

<< Vissza