Bemutatkozás: Gulyás Attila

2023. január 10. kedd

Gulyás Attila agykutató biológus vagyok. Harminc évig kutatóként dolgoztam a KOKIban. 2020 óta tudomány népszerűsítéssel, az Intézet weboldalának és a SzürkeÁllomány Agykutatás Blog szerkesztésével foglalkozom (Kittel Ágnes kollegámmal megosztva).

Az ELTE biológus szakán végeztem 1988-ban. Szakdolgozatomat a Szentágothai János által vezetett kutatócsoportban írtam a macska látókérgének gátló idegsejtjeiről, Kisvárday Zoltán témavezetésével. Innen kerültem 1989ben a KOKIba, Freund Tamás PhD témavezetőm alakuló kutatócsoportjába. Ettől fogva 2019ig a hippokampusz gátló idegsejtjeinek változatosságát és szerepét kutattam anatómiai és élettani megközelítésekkel. 1992-ben szereztem PhD fokozatomat, majd 2003-ban az MTA doktora lettem biológiából.

 

A hippokampusz a magasabb rendű agyműködést megalapozó agykéreg ősi része, ezért szerkezete egyszerűbb és fontos terület az agykérgi funkciók megértéséhez. A kutatásaimat vezető kérdés:

Hogyan alakulnak ki az agykérgi működési mintázatok a serkentő és gátló idegsejtek eltérő típusainak kölcsönhatásából?

 

Először anatómiai módszerekkel (immunfestés, elektron mikroszkópia) vizsgáltam a hippokampusz gátlósejtjeinek fajtáit. Leírtam számos sejttípust és összeköttetéseik szabályait. Pályám, második fázisában élettani módszerekkel, elektrofiziológiával vizsgáltam, hogy a korábban feltárt sejttípusok hogyan viselkednek és hogyan hatnak kölcsön egymással. Az általam vezetett kutatócsoportban diákjaimmal jelentősen hozzájárultam annak megértéséhez hogy a hippokampuszban megfigyelt gamma és éles-hullám aktivitás hogyan alakul ki a serkentő és gátlósejtek összjátékából. Tudományos eredményeim összefoglalása a Google Scholar, MTM és ORCID oldalakon található.

 

Gimnáziumban fizika szakos voltam, a fizikus szemléletmód, és másik hobbim a programozás, mindig jól jött az agykutatásban amikor összetett adatokat kellett elemezni vagy mérésvezérlő rendszereket programozni. Pályafutásom során az egyetemi és PhD kurzusok mellett gyakran tartottam népszerűsítő előadásokat gimnazistáknak, érdeklődő laikusoknak. Ezeket azért szeretem, mert amellett, hogy fontosnak tartom, hogy az érdeklődőkkel megosszam élményimet az agyról és az agykutatásról, az előadások alatt gyakran igen érdekes kérdéseket kapok. Az ember agya akkor vág a legjobban amikor kizökkentik a megszokott rutinból: nincs ideje alaposan végiggondolni valamit vagy váratlan kérdéseket kap. Sok új gondolatot kaptam ezektől a kérdésektől! Ezek adták a lendületet a SzürkeÁllomány Agykutatás Blog beindítására. Kérdésekkel elérhető vagyok a szurkeallomany@koki.hu email címen.

 

A SzürkeÁllomány logója

 

<< Vissza