SE TDK konferencia, MEGVÁLTOZOTT időpont: 2022/23, 2023 február 10-11

2022. október 9. vasárnap

AZ SE-től az alábbi információkat kaptuk.

A jelentkezési felület 2022. november 14-én kerül megnyitásra.

 

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI (az alábbiaktól eltérni NEM lehet):

    A hallgató a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette.
    A konferencián csak az tarthat előadást, aki a konferencia félévében felvette a Neptun rendszerben a TDK munka tárgyat.
    A bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.
    Egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet elsőszerzője, amennyiben a hallgató több kutatóhelyen végez kutatómunkát, úgy maximum két előadás elsőszerzője lehet (a hallgató legfeljebb két különböző kutatóhelyen lehet egyszerre diákkörös).
    Amennyiben a hallgató az országos versenyre (OTDK) jelölést szerez, úgy a SE TDK Konferencián bemutatott előadás elsőszerzője meg kell, hogy egyezzen az OTDK-n bemutatott előadás elsőszerzőjével (a szerzők között csere NEM lehetséges)
    Egy hallgató maximum egyszer lehet társszerző.
    PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban.

ABSZTRAKT KÖVETELMÉNYEI

    Az absztrakt felépítése: bevezetés, célkitűzés, módszer, eredmények, következtetések (azon absztraktok, melyek a fenti formai követelménynek nem felelnek meg, nem fogadhatók el).
    Az absztraktnak hossza maximum 2400 karakter lehet.
    Javasoljuk az előírt karakterszámon belül számszerűsített adatok bemutatását.
    Esetismertetés nem fogadható el.
    Korábbi években előadott, tartalmilag azonos előadás nem adható be (a beadott előadás kivonatokat a korábbi Orvosképzésben publikált absztraktokkal összevetjük).

A konferencia nyelve

    magyar
    angol*

Önálló idegennyelvű szekciókat megfelelő számú előadás esetén tudunk szervezni.
*Többek kérésének eleget téve magyar anyanyelvűek is adhatnak elő angolul a konferencián.

Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

A konferencián projektor használatára van lehetőség.

A beérkezett összefoglalók a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. Akik munkáját az összefoglalója alapján a szakmai bizottság bemutatásra nem fogadta el, értesítést küldünk.

AZ ABSZTRAKTRA VONATKOZÓ TITKOSÍTÁS

    Az Innovációs Központ javaslatára a szabadalomhoz köthető kutatások estén a hallgató kérvényezheti az absztrakt titkosítását a konferencia jelentkezési felületén.
    Az Innovációs Központ az absztraktok áttekintése után javaslatot tehet a titkosításra a hallgató jelzése nélkül is, melyet azonban a hallgatónak nem kötelező elfogadnia.
    A titkosított absztrakt az Orvosképzés folyóiratban nem / vagy módosítva fog megjelenni az Innovációs Központ javaslata szerint.
    A konferencia szekciói nyilvánosak, azaz bárki részt vehet az előadások bemutatásán. Ugyanakkor, amelyik szekcióban titkosított absztrakt kerül bemutatásra, ott jelenléti ív vezetése kötelező lesz, melynek aláírásával a résztvevő elfogadja a titoktartás feltételeit. Az adott szekció során kép, illetve hangfelvétel készítése tilos!

FONTOS!

Az OTDK-n titkosított pályamunka bemutatására nincs lehetőség! Ha az OTDK-ra egy titkosított pályamunka tovább jut, az országos versenyen titkosítás már nem kérvényezhető. Kérjük ennek figyelembe vételét!

A TDK előadás bemutatásának pontozási szempontjai:

Egy előadásra adható pontszám: maximum 25 pont
          Az előadás kivonatára adható pontszám: 5 pont
          Az előadás tartalmának értékelése adható pontszám: 10 pont
          A hallgató előadókészségének vitakészségének adható pontszám: 10 pont

 

Előadás kivonata (0-5 pont)
Az absztrakt megfelel a konferencia felhívásában közzétett formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és korrekt, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek. Stílusa megfelel a tudományterület szabványainak.
 
Az előadás tartalma (0-10 pont)
A témaválasztás aktuális és a tudományterület szempontjából fontos, esetleg potenciális szerepe van a gyógyításban, illetve a betegségek patomechanizmusának megértésében. Az eredmények ismertetése tárgyilagos és lényegre törő, az előadó a diszkusszióban említi a terület kurrens irodalmi forrásait, az alkalmazott módszerek a tudományterület jelenlegi korszerű módszerei közé tartoznak. A képi dokumentáció alátámasztja az elmondottakat, szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját; jól látható, érthető, nem szorul magyarázatra. A statisztikai eljárások korrekt módon és meggyőzően bizonyítják az előadó állításait.

Előadókészség, vitakészség, stílus (0-10 pont)
Folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus. Az előadó a kérdésekre jól válaszol, a kérdéseket arra használja, hogy irodalmi tájékozottságát és a kísérleti munkában való jártasságát, a saját maga által elvégzett önálló munkát bizonyítsa. A szekció egésze során való aktivitás számít! A zsűri munkájának megkönnyítése érdekében a feltett kérdések előtt javasoljuk, mutatkozzanak be.

A bírálói pontrendszert a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2006. áprilisi ülésén fogadta el.

<< Vissza