Kihallgatni az idegsejtek suttogását: sokelektródás elvezetések

2023. április 14. péntek

Amikor áttekintettük az elektrofiziológiai módszerek szivárványát, valahol középtájt (a koponyatetőről elvezetett EEG és az egyedi ioncsatornákból elvezetett áramok között) szó volt a sokelektródás mező elvezetésekről (local field potential recording). Itt ugye vékony elektródákat juttatunk az agyszövetbe az idegsejtek közé és a sejtek által a külvilágba leadott áramokat csípjük el.

Az elvezetett elektromos jelek eltérő frekvenciájú (sebességű) alkotóelemekből állnak, melyeket megfelelő módszerekkel (digitális vagy elektromos szűrőkkel) el lehet választani egymástól. Szemléltetésként képzeljük el a Dunát, amin egy hajó elhaladásakor lassú nagy hullámok alakulnak ki és terjednek, de ha egy csuka a kis halak közé csap akkor a nagy hullámok felszínén apró pici fodrok jelzik a menekülő kis halakat. Egy vidra vagy egy fóka a bajusszálaival képes ezeknek a víz alatt is terjedő, eltérő hullámhosszúságok hullámoknak az érzékelésére. Mint ahogy ők is képesek elkülöníteni a halak által keltett gyors rezgéseket a víz hullámzása vagy áramlása miatt keletkező lassú ingadozásoktól, az elektrofiziológusok is képesek arra, hogy elemeire bontsák az elektromos jeleket. Ez azért fontos, mert a lassú összetevők sok sejt átlag aktivitásáról adnak információt, a gyors komponensek pedig a működő sejtek által kibocsájtott akciós potenciálokról, azaz az éppen működő sejtekről árulnak el dolgokat.

Futó patkány hippokampuszából mikroelektródával elvezetett jel eredeti, szűretlen változata látható a felső görbén, mely alacsony és magas frekvenciájú komponenseket tartalmaz. A középső görbe az alacsony frekvencia tatományba eső gamma hulámokat mutatj, melyek a hálózat állapotáról szolgáltatnak információt. Az alsó görbén a magas frekvenciájú összetevők láthatók melyek az elektródától eltérő távolságban lévő sejtek gyors akciós potenciáljai. Megfigyelhető, hogy az egyes vonalak (akciós potenciál tüskék) amplitúdója nem egyforma, így valószínűleg több sejt aktivitása látható.

Az egyedi sejtek működésének elcsípésére szolgáló módszert (elektróda, szűrés és elemzés) nevezik unit (egység) elvezetésnek.


Ez idáig egyszerűen hangzik, de az elektrofiziológusok egyszerre minél több idegsejt működését szeretnék azonosítani, hiszen az agyi információt az idegsejtek működésének mintázata hordozza.

 

Bégető birka

A feladatot ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor egy réten, este a sötétben mikrofonokkal felvett hangfelvételek alapján szeretnénk kitalálni, hogy hány birka béget bánatosan a sötétben. A mikrofon ugye csak azt érzékeli, hogy milyen erős hangot vesz fel, illetve mikor, de azt nem tudja merről jön a hang. Elektródáink is így működnek, csak a jel erősségét, az elektródán eső feszültséget képesek mérni, időben pontosan, de azt nem tudják merre van a jelet kibocsájtó sejt. Ha egy mikrofonunk van akkor csak azt tudhatjuk, hogy több birka van, hiszen eltérő erősségű bégetések érkeznek. Az is előfordulhat, hogy több birka ugyanolyan távolságra van és hangjuk ugyanolyan erősen érkezik. Ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy a réten, egymástól távol még egy, vagy eltérő helyeken, még több mikrofont helyezünk el. Így bár az egyik mikrofonon két birka ugyanolyan hangosnak hallatszhat, egy másik mikrofontól eltérő távolságban lesznek és hangjuk erőssége el fog térni.

A bagoly a két fülébe eltérő erősséggel és eltérő késéssel érkező hangok alapján tudja felbecsülni a sötétben a motoszkáló egér helyzetét. A bal alsó sarok ábrája mutatja a két fülbe érkező hanghulámokat. Mivel az elektromos jel sokkal gyorsabban terjed mint a hang, ezek esetében a késést nem, csak az erősség eltérést lehet figyelembe venni a sejtek elkülönítésénél.

Azaz, ha egy adott pillanatban érkező bégetések erősségének az arányát megvizsgáljuk, akkor az birkákként egyedi lesz. Jól elhelyezett mikrofonokkal, ha birkák egymástól megfelelő távolságra helyezkednek el, egy réten több tucat birkát tudunk azonosítani. Sőt, ha feltételezzük, hogy a bégetés erőssége arányos a birka távolságával az adott mikrofontól, akkor még a helyzetét is meg tudjuk határozni a mezőn (háromszögeléses módszer). Az elektrofiziológusok pontosan ezt csinálják az agyban is. Olyan sokcsatornás elektródokat használnak, melyek kivezetései egymástól néhány tucat mikronra helyezkednek el és így számos sejt azonosítható (multi-unit, sok-unit elvezetés).

A bal oldalon egy 4 csatornás elektród és a körülötte elhelyezkedő 3 sejt sematikus rajza látható. A 4 elvezetési csatornát eltérő színű drótok jelzik. A jobb oldalon a 4 csatornáról elvezetett elektromos jel látszik. Megfigyelhető, hogy a tüskeként látszó akcióspotenciálok mérete elektródonként más. A jelméretek aránya az  elektródákon jellemző egy-egy sejtre és felhasználható azok azonosítására.