Szervezeti, személyzeti adatok

2023. június 8. csütörtök

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

 

HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Cím: 1083 Budapest, Szigony utca 43.
Telefonszám: +36 1 210-9400
email: info@koki.hun-ren.hu
honlap: www.koki.hun-ren.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Az intézet szervezeti felépítése.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői


Az intézet vezetősége.

4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat: Tájékoztató a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény benyújtásáról |