AI a biológiában - MTA előadás

2023. november 13. hétfő

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MTA előadássorozatot szervez.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (MI/AI) ALKALMAZÁSA ÉS PERSPEKTÍVÁJA A BIOLÓGIÁBAN ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN. TÉNYEK ÉS KÉRDŐJELEK

címmel

Az esemény élő közvetítése 2023. november 17., [péntek] 9.00 és 15.30 között követhető.
A felvétel a későbbiekben az MTA YouTube-csatornáján tekinthető meg.

 

De ne feledjétek Intézetünk is készül az MTÜ-re programokkal, melyek online követhetők.

P R O G R A M  
 
 
9.00-9.20:     Mesterséges intelligencia és evolúció –  az igazi veszélyek  
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja
(Eötvös Lóránd Tudományegyetem; Ökológiai Kutatóközpont,
Evolúciótudományi Intézet)
 
9.20-9.40:     Egészségbiológiai modellek a mesterséges intelligencia eseményhorizontján  
Falus András, az MTA rendes tagja
(Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)  
 
 
9.40-10.00:   Mesterséges intelligenciával támogatott felfedező gyógyszerkutatás
Ferenczy György, az MTA doktora
(HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
 
10.00-10.20: Élet a pixelek mögött, mesterséges intelligencia az egysejt- és rákkutatásban
 
Horváth Péter PhD
(Szegedi     Biológiai     Kutatóközpont,     Biokémiai     Intézet,     Szintetikus     és
Rendszerbiológiai Egység; Institute for Molecular Medicine, University of Helsinki
Finland; Helmholtz Munich, AI4Health Institute, Germany)
 
10.20-10.40: Adatvezérelt evolúció és mesterséges intelligencia az egészségügyben
Szócska Miklós PhD
(Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar)
 
10.40-11.00: Mély tanulás lehetséges természetvédelmi alkalmazásai
Barta Zoltán, az MTA doktora1, Bán Miklós PhD1, Gáspár Ákos2, Szabó Szilárd, az
MTA doktora3, Fazekas István, az MTA doktora3, Barta Attila PhD3  
(1ELKH-DE Viselkedésökológiai Kutatócsoport, Debreceni Egyetem; 2Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatósága; 3Debreceni Egyetem)
 
11.00-12.00: Diszkusszió
 
 
13.00-13.20: Mesterséges intelligencia a bőrgyógyászatban
Kemény Lajos, az MTA levelező tagja
(Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)
 
13.20-13.40: Mesterséges intelligencia és strukturált hálózat-fejlesztés eredményei a
regionális stroke-ellátásban  
Bogner Péter PhD, Dóczi Tamás, az MTA rendes tagja
(Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium, Pécsi Tudományegyetem)
 
13.40-14.00: Mit adhat a mesterséges intelligencia az onkológiai képalkotó
diagnosztikához?
Gődény Mária, az MTA doktora
(Országos Onkológiai Intézet)
 
 
 
 
14.00-14.20: AI alkalmazása a várható túlélés előrejelzésére onkológiában
Győrffy Balázs, az MTA doktora
(Semmelweis Egyetem, Bioinformatika Tanszék)
 
14.20-14.40: A mesterséges intelligencia és tudományetika viszonya
Fésüs László, az MTA rendes tagja
(Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
 
14.40-15.30: Diszkusszió